Ανατολική Μεσόγειος Φυτά της Ανατολικής Μεσογείου Εξερεύνηση

Sarcocornia fruticosa (L.) A.J.Scott

 
Chenopodiaceae 573 377 Παρατηρήσεις
Sarcocornia fruticosa
Sarcocornia fruticosa
Sarcocornia fruticosa
Sarcocornia fruticosa