Ανατολική Μεσόγειος Φυτά της Ανατολικής Μεσογείου Εξερεύνηση

Vinca herbacea Waldst. & Kit.

 
Apocynaceae 285 243 Παρατηρήσεις
Vinca herbacea
Vinca herbacea
Vinca herbacea
Vinca herbacea