ΗΠΑ Φυτά των Ηνωμένων Πολιτειών Εξερεύνηση

Abronia angustifolia Greene

 
Nyctaginaceae 4 4 Παρατηρήσεις
Abronia angustifolia
Abronia angustifolia
Abronia angustifolia
Abronia angustifolia

Abronia bigelovii Heimerl

 
Nyctaginaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Abronia bigelovii
Abronia bigelovii

Abronia fragrans Nutt. ex Hook.

 
Nyctaginaceae 42 41 Παρατηρήσεις
Abronia fragrans
Abronia fragrans
Abronia fragrans
Abronia fragrans

Abronia gracilis Benth.

 
Nyctaginaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Abronia gracilis
Abronia gracilis

Abronia latifolia Eschsch.

 
Nyctaginaceae 169 166 Παρατηρήσεις
Abronia latifolia
Abronia latifolia
Abronia latifolia
Abronia latifolia

Abronia pogonantha Heimerl

 
Nyctaginaceae 10 10 Παρατηρήσεις
Abronia pogonantha
Abronia pogonantha
Abronia pogonantha
Abronia pogonantha

Abronia umbellata Lam.

 
Nyctaginaceae 125 116 Παρατηρήσεις
Abronia umbellata
Abronia umbellata
Abronia umbellata
Abronia umbellata