ΗΠΑ Φυτά των Ηνωμένων Πολιτειών Εξερεύνηση

Boerhavia anisophylla Torr.

 
Nyctaginaceae 4 4 Παρατηρήσεις
Boerhavia anisophylla
Boerhavia anisophylla
Boerhavia anisophylla
Boerhavia anisophylla

Boerhavia coccinea Mill.

 
Nyctaginaceae 159 109 Παρατηρήσεις
Boerhavia coccinea
Boerhavia coccinea
Boerhavia coccinea
Boerhavia coccinea

Boerhavia diffusa L.

 
Nyctaginaceae 337 220 Παρατηρήσεις
Boerhavia diffusa
Boerhavia diffusa
Boerhavia diffusa
Boerhavia diffusa

Boerhavia erecta L.

 
Nyctaginaceae 143 107 Παρατηρήσεις
Boerhavia erecta
Boerhavia erecta
Boerhavia erecta
Boerhavia erecta

Boerhavia repens L.

 
Nyctaginaceae 42 29 Παρατηρήσεις
Boerhavia repens
Boerhavia repens
Boerhavia repens
Boerhavia repens

Boerhavia spicata Choisy

 
Nyctaginaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Boerhavia spicata
Boerhavia spicata
Boerhavia spicata