ΗΠΑ Φυτά των Ηνωμένων Πολιτειών Εξερεύνηση

Boerhavia anisophylla Torr.

 
Nyctaginaceae 4 4 Παρατηρήσεις
Boerhavia anisophylla
Boerhavia anisophylla
Boerhavia anisophylla
Boerhavia anisophylla

Boerhavia coccinea Mill.

 
Nyctaginaceae 120 93 Παρατηρήσεις
Boerhavia coccinea
Boerhavia coccinea
Boerhavia coccinea
Boerhavia coccinea

Boerhavia diffusa L.

 
Nyctaginaceae 241 159 Παρατηρήσεις
Boerhavia diffusa
Boerhavia diffusa
Boerhavia diffusa
Boerhavia diffusa

Boerhavia erecta L.

 
Nyctaginaceae 121 95 Παρατηρήσεις
Boerhavia erecta
Boerhavia erecta
Boerhavia erecta
Boerhavia erecta

Boerhavia repens L.

 
Nyctaginaceae 33 24 Παρατηρήσεις
Boerhavia repens
Boerhavia repens
Boerhavia repens
Boerhavia repens

Boerhavia spicata Choisy

 
Nyctaginaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Boerhavia spicata
Boerhavia spicata
Boerhavia spicata