ΗΠΑ Φυτά των Ηνωμένων Πολιτειών Εξερεύνηση

Bougainvillea glabra Choisy LC

Βουκαμβίλια
Nyctaginaceae 2.803 2.456 Παρατηρήσεις
Bougainvillea glabra
Bougainvillea glabra
Bougainvillea glabra
Bougainvillea glabra

Bougainvillea spectabilis Willd.

Άγρια μπουκαμβίλια
Nyctaginaceae 7.962 6.880 Παρατηρήσεις
Bougainvillea spectabilis
Bougainvillea spectabilis
Bougainvillea spectabilis
Bougainvillea spectabilis