ΗΠΑ Φυτά των Ηνωμένων Πολιτειών Εξερεύνηση

Calyptranthes pallens Griseb.

 
Myrtaceae 7 4 Παρατηρήσεις
Calyptranthes pallens
Calyptranthes pallens
Calyptranthes pallens
Calyptranthes pallens
Calyptranthes zuzygium