ΗΠΑ Φυτά των Ηνωμένων Πολιτειών Εξερεύνηση

Eugenia axillaris (Sw.) Willd. LC

 
Myrtaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Eugenia axillaris
Eugenia axillaris

Eugenia foetida Pers. LC

 
Myrtaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Eugenia foetida
Eugenia foetida
Eugenia foetida

Eugenia uniflora L. LC

 
Myrtaceae 1.174 925 Παρατηρήσεις
Eugenia uniflora
Eugenia uniflora
Eugenia uniflora
Eugenia uniflora