ΗΠΑ Φυτά των Ηνωμένων Πολιτειών Εξερεύνηση

Gossypium hirsutum L. VU

Vamvaki
Malvaceae 231 172 Παρατηρήσεις
Gossypium hirsutum
Gossypium hirsutum
Gossypium hirsutum
Gossypium hirsutum