ΗΠΑ Φυτά των Ηνωμένων Πολιτειών Εξερεύνηση

Manihot esculenta Crantz

Κασάβα
Euphorbiaceae 837 668 Παρατηρήσεις
Manihot esculenta
Manihot esculenta
Manihot esculenta
Manihot esculenta

Manihot grahamii Hook.

 
Euphorbiaceae 59 41 Παρατηρήσεις
Manihot grahamii
Manihot grahamii
Manihot grahamii
Manihot grahamii