ΗΠΑ Φυτά των Ηνωμένων Πολιτειών Εξερεύνηση

Pisonia aculeata L. LC

 
Nyctaginaceae 69 34 Παρατηρήσεις
Pisonia aculeata
Pisonia aculeata
Pisonia aculeata
Pisonia aculeata

Pisonia grandis R. Br.

 
Nyctaginaceae 48 43 Παρατηρήσεις
Pisonia grandis
Pisonia grandis
Pisonia grandis
Pisonia grandis