ΗΠΑ Φυτά των Ηνωμένων Πολιτειών Εξερεύνηση

Syzygium cumini (L.) Skeels LC

 
Myrtaceae 803 472 Παρατηρήσεις
Syzygium cumini
Syzygium cumini
Syzygium cumini
Syzygium cumini

Syzygium jambos (L.) Alston LC

 
Myrtaceae 965 626 Παρατηρήσεις
Syzygium jambos
Syzygium jambos
Syzygium jambos
Syzygium jambos