Γαλλική Πολυνησία Φυτά της Γαλλικής Πολυνησίας Εξερεύνηση

Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.

 
Cucurbitaceae 45 42 Παρατηρήσεις
Benincasa hispida
Benincasa hispida
Benincasa hispida
Benincasa hispida

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai

Karpouzia
Cucurbitaceae 1.576 1.367 Παρατηρήσεις
Citrullus lanatus
Citrullus lanatus
Citrullus lanatus
Citrullus lanatus

Coccinia grandis (L.) Voigt

 
Cucurbitaceae 588 382 Παρατηρήσεις
Coccinia grandis
Coccinia grandis
Coccinia grandis
Coccinia grandis

Cucumis anguria L.

 
Cucurbitaceae 124 100 Παρατηρήσεις
Cucumis anguria
Cucumis anguria
Cucumis anguria
Cucumis anguria

Cucumis melo L.

 
Cucurbitaceae 1.849 1.508 Παρατηρήσεις
Cucumis melo
Cucumis melo
Cucumis melo
Cucumis melo

Cucumis sativus L.

 
Cucurbitaceae 2.925 2.499 Παρατηρήσεις
Cucumis sativus
Cucumis sativus
Cucumis sativus
Cucumis sativus

Cucurbita pepo L. LC

Kolokythia
Cucurbitaceae 4.191 3.334 Παρατηρήσεις
Cucurbita pepo
Cucurbita pepo
Cucurbita pepo
Cucurbita pepo

Lagenaria siceraria (Molina) Standl.

 
Cucurbitaceae 492 374 Παρατηρήσεις
Lagenaria siceraria
Lagenaria siceraria
Lagenaria siceraria
Lagenaria siceraria

Luffa acutangula (L.) Roxb.

 
Cucurbitaceae 147 131 Παρατηρήσεις
Luffa acutangula
Luffa acutangula
Luffa acutangula
Luffa acutangula

Luffa aegyptiaca Mill.

 
Cucurbitaceae 40 21 Παρατηρήσεις
Luffa aegyptiaca
Luffa aegyptiaca
Luffa aegyptiaca
Luffa aegyptiaca

Momordica charantia L.

 
Cucurbitaceae 1.357 996 Παρατηρήσεις
Momordica charantia
Momordica charantia
Momordica charantia
Momordica charantia

Sechium edule (Jacq.) Sw.

 
Cucurbitaceae 643 504 Παρατηρήσεις
Sechium edule
Sechium edule
Sechium edule
Sechium edule

Trichosanthes cucumerina L.

 
Cucurbitaceae 133 104 Παρατηρήσεις
Trichosanthes cucumerina
Trichosanthes cucumerina
Trichosanthes cucumerina
Trichosanthes cucumerina