Γαλλική Πολυνησία Φυτά της Γαλλικής Πολυνησίας Εξερεύνηση

Citharexylum spinosum L. LC

 
Verbenaceae 219 131 Παρατηρήσεις
Citharexylum spinosum
Citharexylum spinosum
Citharexylum spinosum
Citharexylum spinosum

Duranta erecta L. LC

 
Verbenaceae 3.857 3.074 Παρατηρήσεις
Duranta erecta
Duranta erecta
Duranta erecta
Duranta erecta

Lantana camara L.

Λαντάνα
Verbenaceae 13.763 11.885 Παρατηρήσεις
Lantana camara
Lantana camara
Lantana camara
Lantana camara

Lantana montevidensis (Spreng.) Briq.

 
Verbenaceae 653 527 Παρατηρήσεις
Lantana montevidensis
Lantana montevidensis
Lantana montevidensis
Lantana montevidensis

Petrea volubilis L.

 
Verbenaceae 964 486 Παρατηρήσεις
Petrea volubilis
Petrea volubilis
Petrea volubilis
Petrea volubilis

Premna serratifolia L. LC

 
Verbenaceae 81 53 Παρατηρήσεις
Premna serratifolia
Premna serratifolia
Premna serratifolia
Premna serratifolia

Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl

 
Verbenaceae 160 105 Παρατηρήσεις
Stachytarpheta cayennensis
Stachytarpheta cayennensis
Stachytarpheta cayennensis
Stachytarpheta cayennensis

Stachytarpheta mutabilis (Jacq.) Vahl

 
Verbenaceae 105 61 Παρατηρήσεις
Stachytarpheta mutabilis
Stachytarpheta mutabilis
Stachytarpheta mutabilis
Stachytarpheta mutabilis

Stachytarpheta urticifolia Sims

 
Verbenaceae 94 22 Παρατηρήσεις
Stachytarpheta urticifolia
Stachytarpheta urticifolia
Stachytarpheta urticifolia
Stachytarpheta urticifolia

Verbena litoralis Kunth

 
Verbenaceae 37 34 Παρατηρήσεις
Verbena litoralis
Verbena litoralis
Verbena litoralis
Verbena litoralis

Verbena x hybrida Voss

 
Verbenaceae 707 580 Παρατηρήσεις
Verbena x hybrida
Verbena x hybrida
Verbena x hybrida
Verbena x hybrida