Γαλλική Πολυνησία Φυτά της Γαλλικής Πολυνησίας Εξερεύνηση

Allamanda blanchetii A.DC.

 
Apocynaceae 715 491 Παρατηρήσεις
Allamanda blanchetii
Allamanda blanchetii
Allamanda blanchetii
Allamanda blanchetii

Allamanda cathartica L.

 
Apocynaceae 2.094 1.660 Παρατηρήσεις
Allamanda cathartica
Allamanda cathartica
Allamanda cathartica
Allamanda cathartica

Allamanda schottii Pohl

 
Apocynaceae 54 35 Παρατηρήσεις
Allamanda schottii
Allamanda schottii
Allamanda schottii
Allamanda schottii