Γαλλική Πολυνησία Φυτά της Γαλλικής Πολυνησίας Εξερεύνηση

Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg

Αρτόκαρπος
Moraceae 331 216 Παρατηρήσεις
Artocarpus altilis
Artocarpus altilis
Artocarpus altilis
Artocarpus altilis

Artocarpus heterophyllus Lam.

Αρτόκαρπος ο ετερόφυλλος
Moraceae 1.031 683 Παρατηρήσεις
Artocarpus heterophyllus
Artocarpus heterophyllus
Artocarpus heterophyllus
Artocarpus heterophyllus

Artocarpus odoratissimus Blanco NT

 
Moraceae 13 9 Παρατηρήσεις
Artocarpus odoratissimus
Artocarpus odoratissimus
Artocarpus odoratissimus
Artocarpus odoratissimus