Γαλλική Πολυνησία Φυτά της Γαλλικής Πολυνησίας Εξερεύνηση

Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg

Αρτόκαρπος
Moraceae 267 172 Παρατηρήσεις
Artocarpus altilis
Artocarpus altilis
Artocarpus altilis
Artocarpus altilis

Artocarpus heterophyllus Lam.

Αρτόκαρπος ο ετερόφυλλος
Moraceae 710 435 Παρατηρήσεις
Artocarpus heterophyllus
Artocarpus heterophyllus
Artocarpus heterophyllus
Artocarpus heterophyllus

Artocarpus odoratissimus Blanco NT

 
Moraceae 5 2 Παρατηρήσεις
Artocarpus odoratissimus
Artocarpus odoratissimus
Artocarpus odoratissimus
Artocarpus odoratissimus