Γαλλική Πολυνησία Φυτά της Γαλλικής Πολυνησίας Εξερεύνηση

Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.

 
Cucurbitaceae 45 42 Παρατηρήσεις
Benincasa hispida
Benincasa hispida
Benincasa hispida
Benincasa hispida