Γαλλική Πολυνησία Φυτά της Γαλλικής Πολυνησίας Εξερεύνηση

Bougainvillea glabra Choisy LC

Βουκαμβίλια
Nyctaginaceae 2.787 2.445 Παρατηρήσεις
Bougainvillea glabra
Bougainvillea glabra
Bougainvillea glabra
Bougainvillea glabra

Bougainvillea spectabilis Willd.

Άγρια μπουκαμβίλια
Nyctaginaceae 7.948 6.867 Παρατηρήσεις
Bougainvillea spectabilis
Bougainvillea spectabilis
Bougainvillea spectabilis
Bougainvillea spectabilis