Γαλλική Πολυνησία Φυτά της Γαλλικής Πολυνησίας Εξερεύνηση

Citharexylum spinosum L. LC

 
Verbenaceae 199 122 Παρατηρήσεις
Citharexylum spinosum
Citharexylum spinosum
Citharexylum spinosum
Citharexylum spinosum