Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της ΑσίαςΕξερεύνηση

Anisoptera

Anisoptera

6 3 Παρατηρήσεις
2 είδος
Cotylelobium

Cotylelobium

7 2 Παρατηρήσεις
1 είδη
Dipterocarpus

Dipterocarpus

90 35 Παρατηρήσεις
14 είδος
Dryobalanops

Dryobalanops

7 4 Παρατηρήσεις
1 είδη
Hopea

Hopea

27 14 Παρατηρήσεις
4 είδος
Shorea

Shorea

39 25 Παρατηρήσεις
14 είδος
Vatica

Vatica

1 1 Παρατήρηση
1 είδη