Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Acorus calamus L. LC

 
Acoraceae 556 424 Παρατηρήσεις
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus