Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Sambucus javanica Blume LC

 
Adoxaceae 10 5 Παρατηρήσεις
Sambucus javanica
Sambucus javanica
Sambucus javanica
Sambucus javanica