Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Sesuvium portulacastrum (L.) L. LC

 
Aizoaceae 771 598 Παρατηρήσεις
Sesuvium portulacastrum
Sesuvium portulacastrum
Sesuvium portulacastrum
Sesuvium portulacastrum

Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze

 
Aizoaceae 277 242 Παρατηρήσεις
Tetragonia tetragonioides
Tetragonia tetragonioides
Tetragonia tetragonioides
Tetragonia tetragonioides

Trianthema portulacastrum L.

 
Aizoaceae 249 201 Παρατηρήσεις
Trianthema portulacastrum
Trianthema portulacastrum
Trianthema portulacastrum
Trianthema portulacastrum