Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Sesuvium portulacastrum (L.) L. LC

 
Aizoaceae 611 489 Παρατηρήσεις
Sesuvium portulacastrum
Sesuvium portulacastrum
Sesuvium portulacastrum
Sesuvium portulacastrum

Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze

 
Aizoaceae 237 212 Παρατηρήσεις
Tetragonia tetragonioides
Tetragonia tetragonioides
Tetragonia tetragonioides
Tetragonia tetragonioides

Trianthema portulacastrum L.

 
Aizoaceae 192 159 Παρατηρήσεις
Trianthema portulacastrum
Trianthema portulacastrum
Trianthema portulacastrum
Trianthema portulacastrum