Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Allium ampeloprasum L. LC

 
Amaryllidaceae 3.325 2.901 Παρατηρήσεις
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum

Allium cepa L.

Κρεμμύδι
Amaryllidaceae 1.314 1.129 Παρατηρήσεις
Allium cepa
Allium cepa
Allium cepa
Allium cepa

Allium fistulosum L.

 
Amaryllidaceae 313 272 Παρατηρήσεις
Allium fistulosum
Allium fistulosum
Allium fistulosum
Allium fistulosum

Allium sativum L.

Σκόρδο
Amaryllidaceae 512 434 Παρατηρήσεις
Allium sativum
Allium sativum
Allium sativum
Allium sativum

Allium schoenoprasum L. LC

 
Amaryllidaceae 2.507 2.106 Παρατηρήσεις
Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum

Allium tuberosum Rottler ex Spreng.

 
Amaryllidaceae 300 256 Παρατηρήσεις
Allium tuberosum
Allium tuberosum
Allium tuberosum
Allium tuberosum

Crinum asiaticum L.

 
Amaryllidaceae 718 585 Παρατηρήσεις
Crinum asiaticum
Crinum asiaticum
Crinum asiaticum
Crinum asiaticum

Crinum latifolium L.

 
Amaryllidaceae 20 13 Παρατηρήσεις
Crinum latifolium
Crinum latifolium
Crinum latifolium
Crinum latifolium