Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Annona cherimola Mill. LC

 
Annonaceae 427 345 Παρατηρήσεις
Annona cherimola
Annona cherimola
Annona cherimola
Annona cherimola

Annona glabra L. LC

 
Annonaceae 155 129 Παρατηρήσεις
Annona glabra
Annona glabra
Annona glabra
Annona glabra

Annona montana Macfad. LC

 
Annonaceae 125 110 Παρατηρήσεις
Annona montana
Annona montana
Annona montana
Annona montana

Annona muricata L. LC

Γουανάμπανα
Annonaceae 635 460 Παρατηρήσεις
Annona muricata
Annona muricata
Annona muricata
Annona muricata

Annona purpurea Moc. & Sessé ex Dunal LC

 
Annonaceae 19 9 Παρατηρήσεις
Annona purpurea
Annona purpurea
Annona purpurea
Annona purpurea

Annona reticulata L. LC

 
Annonaceae 124 84 Παρατηρήσεις
Annona reticulata
Annona reticulata
Annona reticulata
Annona reticulata

Annona squamosa L. LC

Αννώνη η φολιδωτή
Annonaceae 584 454 Παρατηρήσεις
Annona squamosa
Annona squamosa
Annona squamosa
Annona squamosa

Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson LC

 
Annonaceae 265 160 Παρατηρήσεις
Cananga odorata
Cananga odorata
Cananga odorata
Cananga odorata

Monodora myristica (Gaertn.) Dunal LC

 
Annonaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Monodora myristica
Monodora myristica
Monodora myristica

Polyalthia longifolia (Sonn.) Thwaites

 
Annonaceae 265 223 Παρατηρήσεις
Polyalthia longifolia
Polyalthia longifolia
Polyalthia longifolia
Polyalthia longifolia
Polyalthia suberosa
Polyalthia suberosa
Polyalthia suberosa
Polyalthia suberosa

Rollinia mucosa (Jacq.) Baill.

 
Annonaceae 32 22 Παρατηρήσεις
Rollinia mucosa
Rollinia mucosa
Rollinia mucosa
Rollinia mucosa
Uvaria grandiflora
Uvaria grandiflora
Uvaria grandiflora

Uvaria purpurea Blume

 
Annonaceae 11 4 Παρατηρήσεις
Uvaria purpurea
Uvaria purpurea
Uvaria purpurea
Uvaria purpurea