Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της ΑσίαςΕξερεύνηση

Anaxagorea javanica Blume

 
1 1 Παρατήρηση
Annonaceae
Anaxagorea javanica

Artabotrys hexapetalus (L.f.) Bhandari

 
49 32 Παρατηρήσεις
Annonaceae
Artabotrys hexapetalus
Artabotrys hexapetalus
Artabotrys hexapetalus
Artabotrys hexapetalus

Desmos chinensis Lour.

 
10 5 Παρατηρήσεις
Annonaceae
Desmos chinensis
Desmos chinensis
Desmos chinensis
Desmos chinensis

Mezzettia parviflora Becc.

 
2 2 Παρατηρήσεις
Annonaceae
Mezzettia parviflora
Mezzettia parviflora

Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites

 
20 12 Παρατηρήσεις
Annonaceae
Polyalthia suberosa
Polyalthia suberosa
Polyalthia suberosa
Polyalthia suberosa

Rollinia mucosa (Jacq.) Baill.

 
56 40 Παρατηρήσεις
Annonaceae
Rollinia mucosa
Rollinia mucosa
Rollinia mucosa
Rollinia mucosa

Uvaria grandiflora Roxb. ex Hornem.

 
7 6 Παρατηρήσεις
Annonaceae
Uvaria grandiflora
Uvaria grandiflora
Uvaria grandiflora
Uvaria grandiflora

Uvaria purpurea Blume

 
10 3 Παρατηρήσεις
Annonaceae
Uvaria purpurea
Uvaria purpurea
Uvaria purpurea
Uvaria purpurea