Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Annona cherimola Mill. LC

 
Annonaceae 692 563 Παρατηρήσεις
Annona cherimola
Annona cherimola
Annona cherimola
Annona cherimola

Annona glabra L. LC

 
Annonaceae 219 162 Παρατηρήσεις
Annona glabra
Annona glabra
Annona glabra
Annona glabra

Annona montana Macfad. LC

 
Annonaceae 177 148 Παρατηρήσεις
Annona montana
Annona montana
Annona montana
Annona montana

Annona muricata L. LC

Γουανάμπανα
Annonaceae 938 673 Παρατηρήσεις
Annona muricata
Annona muricata
Annona muricata
Annona muricata

Annona reticulata L. LC

 
Annonaceae 208 128 Παρατηρήσεις
Annona reticulata
Annona reticulata
Annona reticulata
Annona reticulata

Annona squamosa L. LC

 
Annonaceae 828 653 Παρατηρήσεις
Annona squamosa
Annona squamosa
Annona squamosa
Annona squamosa
Artabotrys hexapetalus
Artabotrys hexapetalus
Artabotrys hexapetalus
Artabotrys hexapetalus

Desmos chinensis Lour.

 
Annonaceae 9 4 Παρατηρήσεις
Desmos chinensis
Desmos chinensis
Desmos chinensis
Desmos chinensis

Mezzettia parviflora Becc.

 
Annonaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Mezzettia parviflora
Mezzettia parviflora

Polyalthia longifolia (Sonn.) Thwaites

 
Annonaceae 427 347 Παρατηρήσεις
Polyalthia longifolia
Polyalthia longifolia
Polyalthia longifolia
Polyalthia longifolia
Polyalthia suberosa
Polyalthia suberosa
Polyalthia suberosa
Polyalthia suberosa

Rollinia mucosa (Jacq.) Baill.

 
Annonaceae 45 32 Παρατηρήσεις
Rollinia mucosa
Rollinia mucosa
Rollinia mucosa
Rollinia mucosa
Uvaria grandiflora
Uvaria grandiflora
Uvaria grandiflora
Uvaria grandiflora

Uvaria purpurea Blume

 
Annonaceae 11 4 Παρατηρήσεις
Uvaria purpurea
Uvaria purpurea
Uvaria purpurea
Uvaria purpurea