Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Ilex paraguariensis A.St.-Hil. LR/nt

 
Aquifoliaceae 14 8 Παρατηρήσεις
Ilex paraguariensis
Ilex paraguariensis
Ilex paraguariensis
Ilex paraguariensis