Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της ΑσίαςΕξερεύνηση

Aristolochia tagala Cham.

 
6 3 Παρατηρήσεις
Aristolochiaceae
Aristolochia tagala
Aristolochia tagala
Aristolochia tagala
Aristolochia tagala