Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Aristolochia tagala Cham.

 
Aristolochiaceae 6 3 Παρατηρήσεις
Aristolochia tagala
Aristolochia tagala
Aristolochia tagala
Aristolochia tagala