Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Anredera cordifolia (Ten.) Steenis

 
Basellaceae 539 374 Παρατηρήσεις
Anredera cordifolia
Anredera cordifolia
Anredera cordifolia
Anredera cordifolia

Basella alba L.

 
Basellaceae 436 367 Παρατηρήσεις
Basella alba
Basella alba
Basella alba
Basella alba