Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Bixa orellana L. LC

 
Bixaceae 539 317 Παρατηρήσεις
Bixa orellana
Bixa orellana
Bixa orellana
Bixa orellana