Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Ananas comosus (L.) Merr.

Ανανάς
Bromeliaceae 1.478 1.303 Παρατηρήσεις
Ananas comosus
Ananas comosus
Ananas comosus
Ananas comosus