Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw. LC

 
Cactaceae 1.326 1.188 Παρατηρήσεις
Epiphyllum oxypetalum
Epiphyllum oxypetalum
Epiphyllum oxypetalum
Epiphyllum oxypetalum