Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Mammea americana L.

 
Calophyllaceae 135 74 Παρατηρήσεις
Mammea americana
Mammea americana
Mammea americana
Mammea americana

Mesua ferrea L.

 
Calophyllaceae 49 21 Παρατηρήσεις
Mesua ferrea
Mesua ferrea
Mesua ferrea
Mesua ferrea