Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Carica papaya L. DD

Παπάγια
Caricaceae 2.430 1.967 Παρατηρήσεις
Carica papaya
Carica papaya
Carica papaya
Carica papaya