Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Chrysobalanus icaco L. LC

 
Chrysobalanaceae 199 125 Παρατηρήσεις
Chrysobalanus icaco
Chrysobalanus icaco
Chrysobalanus icaco
Chrysobalanus icaco