Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Commelina benghalensis L. LC

 
Commelinaceae 430 319 Παρατηρήσεις
Commelina benghalensis
Commelina benghalensis
Commelina benghalensis
Commelina benghalensis

Commelina communis L.

 
Commelinaceae 1.303 1.055 Παρατηρήσεις
Commelina communis
Commelina communis
Commelina communis
Commelina communis

Commelina diffusa Burm.f. LC

 
Commelinaceae 280 217 Παρατηρήσεις
Commelina diffusa
Commelina diffusa
Commelina diffusa
Commelina diffusa

Murdannia nudiflora (L.) Brenan

 
Commelinaceae 87 45 Παρατηρήσεις
Murdannia nudiflora
Murdannia nudiflora
Murdannia nudiflora
Murdannia nudiflora