Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Dipterocarpus cornutus Dyer CR

 
Dipterocarpaceae 4 1 Παρατήρηση
Dipterocarpus cornutus
Dipterocarpus cornutus
Dipterocarpus cornutus
Dipterocarpus cornutus

Dipterocarpus costulatus Slooten NT

 
Dipterocarpaceae 14 3 Παρατηρήσεις
Dipterocarpus costulatus
Dipterocarpus costulatus
Dipterocarpus costulatus
Dipterocarpus costulatus

Dipterocarpus kerrii King EN

 
Dipterocarpaceae 1 1 Παρατήρηση
Dipterocarpus kerrii
Dipterocarpus oblongifolius
Dipterocarpus oblongifolius
Dipterocarpus oblongifolius
Dipterocarpus oblongifolius

Dipterocarpus retusus Blume EN

 
Dipterocarpaceae 4 3 Παρατηρήσεις
Dipterocarpus retusus
Dipterocarpus retusus
Dipterocarpus retusus
Dipterocarpus retusus

Dipterocarpus sublamellatus Foxw. EN

 
Dipterocarpaceae 8 2 Παρατηρήσεις
Dipterocarpus sublamellatus
Dipterocarpus sublamellatus
Dipterocarpus sublamellatus
Dipterocarpus sublamellatus

Dryobalanops oblongifolia Dyer LC

 
Dipterocarpaceae 7 4 Παρατηρήσεις
Dryobalanops oblongifolia
Dryobalanops oblongifolia
Dryobalanops oblongifolia
Dryobalanops oblongifolia

Hopea griffithii Kurz EN

 
Dipterocarpaceae 4 1 Παρατήρηση
Hopea griffithii
Hopea griffithii
Hopea griffithii
Hopea griffithii

Hopea odorata Roxb. VU

 
Dipterocarpaceae 9 7 Παρατηρήσεις
Hopea odorata
Hopea odorata
Hopea odorata
Hopea odorata

Hopea pubescens Ridl.

 
Dipterocarpaceae 4 1 Παρατήρηση
Hopea pubescens
Hopea pubescens
Hopea pubescens
Hopea pubescens

Shorea acuminata Dyer LC

 
Dipterocarpaceae 6 3 Παρατηρήσεις
Shorea acuminata
Shorea acuminata
Shorea acuminata
Shorea acuminata

Shorea assamica Dyer LC

 
Dipterocarpaceae 1 1 Παρατήρηση
Shorea assamica

Shorea kunstleri King CR

 
Dipterocarpaceae 1 1 Παρατήρηση
Shorea kunstleri

Shorea materialis Ridl. CR

 
Dipterocarpaceae 4 1 Παρατήρηση
Shorea materialis
Shorea materialis
Shorea materialis
Shorea materialis

Shorea roxburghii G.Don VU

 
Dipterocarpaceae 1 1 Παρατήρηση
Shorea roxburghii