Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Hopea griffithii Kurz EN

 
Dipterocarpaceae 5 2 Παρατηρήσεις
Hopea griffithii
Hopea griffithii
Hopea griffithii
Hopea griffithii

Hopea odorata Roxb. VU

 
Dipterocarpaceae 17 10 Παρατηρήσεις
Hopea odorata
Hopea odorata
Hopea odorata
Hopea odorata

Shorea acuminata Dyer LC

 
Dipterocarpaceae 7 4 Παρατηρήσεις
Shorea acuminata
Shorea acuminata
Shorea acuminata
Shorea acuminata

Shorea kunstleri King CR

 
Dipterocarpaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Shorea kunstleri
Shorea kunstleri

Shorea leprosula Miq. NT

 
Dipterocarpaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Shorea leprosula
Shorea leprosula

Shorea parvifolia Dyer LC

 
Dipterocarpaceae 6 4 Παρατηρήσεις
Shorea parvifolia
Shorea parvifolia
Shorea parvifolia
Shorea parvifolia