Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της ΑσίαςΕξερεύνηση

Abrus precatorius L.

 
394 300 Παρατηρήσεις
Fabaceae
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Acacia catechu (L.f.) Willd.

 
3 1 Παρατήρηση
Fabaceae
Acacia catechu
Acacia catechu
Acacia catechu

Acacia farnesiana (L.) Willd.

Amperia
1.003 683 Παρατηρήσεις
Fabaceae
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana

Acacia mearnsii De Wild.

 
1.017 603 Παρατηρήσεις
Fabaceae
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii

Acacia muricata (L.) Willd.

 
38 19 Παρατηρήσεις
Fabaceae
Acacia muricata
Acacia muricata
Acacia muricata
Acacia muricata

Acacia nilotica (L.) Delile

 
3 1 Παρατήρηση
Fabaceae
Acacia nilotica
Acacia nilotica
Acacia nilotica

Aeschynomene americana L.

 
152 87 Παρατηρήσεις
Fabaceae
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana

Albizia acle (Blanco) Merr.

 
4 1 Παρατήρηση
Fabaceae
Albizia acle
Albizia acle
Albizia acle
Albizia acle

Albizia chinensis (Osbeck) Merr.

 
13 11 Παρατηρήσεις
Fabaceae
Albizia chinensis
Albizia chinensis
Albizia chinensis
Albizia chinensis

Albizia splendens Miq.

 
1 1 Παρατήρηση
Fabaceae
Albizia splendens

Alysicarpus vaginalis (L.) DC.

 
200 139 Παρατηρήσεις
Fabaceae
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis

Arachis glabrata Benth.

 
11 10 Παρατηρήσεις
Fabaceae
Arachis glabrata
Arachis glabrata
Arachis glabrata
Arachis glabrata

Arachis hypogaea L.

Φυστίκι
849 676 Παρατηρήσεις
Fabaceae
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea

Arachis pintoi Krapov. & W.C.Greg.

 
203 154 Παρατηρήσεις
Fabaceae
Arachis pintoi
Arachis pintoi
Arachis pintoi
Arachis pintoi

Bauhinia bidentata Jack

 
15 7 Παρατηρήσεις
Fabaceae
Bauhinia bidentata
Bauhinia bidentata
Bauhinia bidentata
Bauhinia bidentata

Bauhinia scandens L.

 
2 2 Παρατηρήσεις
Fabaceae
Bauhinia scandens
Bauhinia scandens

Bauhinia semibifida Roxb.

 
9 5 Παρατηρήσεις
Fabaceae
Bauhinia semibifida
Bauhinia semibifida
Bauhinia semibifida
Bauhinia semibifida

Bauhinia vahlii Wight & Arn.

 
16 12 Παρατηρήσεις
Fabaceae
Bauhinia vahlii
Bauhinia vahlii
Bauhinia vahlii
Bauhinia vahlii

Caesalpinia bonduc (L.) Roxb.

 
258 185 Παρατηρήσεις
Fabaceae
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc

Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd.

 
18 10 Παρατηρήσεις
Fabaceae
Caesalpinia coriaria
Caesalpinia coriaria
Caesalpinia coriaria
Caesalpinia coriaria

Caesalpinia crista L.

 
10 9 Παρατηρήσεις
Fabaceae
Caesalpinia crista
Caesalpinia crista
Caesalpinia crista
Caesalpinia crista

Caesalpinia decapetala (Roth) Alston

 
218 89 Παρατηρήσεις
Fabaceae
Caesalpinia decapetala
Caesalpinia decapetala
Caesalpinia decapetala
Caesalpinia decapetala

Caesalpinia sappan L.

 
18 8 Παρατηρήσεις
Fabaceae
Caesalpinia sappan
Caesalpinia sappan
Caesalpinia sappan
Caesalpinia sappan

Cajanus cajan (L.) Huth

 
240 147 Παρατηρήσεις
Fabaceae
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan

Callerya atropurpurea (Wall.) Schot

 
6 3 Παρατηρήσεις
Fabaceae
Callerya atropurpurea
Callerya atropurpurea
Callerya atropurpurea
Callerya atropurpurea

Calliandra calothyrsus Meisn.

 
2 2 Παρατηρήσεις
Fabaceae
Calliandra calothyrsus
Calliandra calothyrsus

Calopogonium mucunoides Desv.

 
117 38 Παρατηρήσεις
Fabaceae
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides

Canavalia ensiformis (L.) DC.

 
45 35 Παρατηρήσεις
Fabaceae
Canavalia ensiformis
Canavalia ensiformis
Canavalia ensiformis
Canavalia ensiformis
Loading...