Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Abrus precatorius L.

 
Fabaceae 302 230 Παρατηρήσεις
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Acacia catechu (L.f.) Willd.

 
Fabaceae 3 1 Παρατήρηση
Acacia catechu
Acacia catechu
Acacia catechu

Acacia confusa Merr. LC

 
Fabaceae 24 13 Παρατηρήσεις
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa

Acacia farnesiana (L.) Willd.

Γαζία
Fabaceae 844 572 Παρατηρήσεις
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana

Acacia longifolia (Andrews) Willd. LC

 
Fabaceae 642 484 Παρατηρήσεις
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia

Acacia mangium Willd. LC

 
Fabaceae 156 102 Παρατηρήσεις
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium

Acacia mearnsii De Wild.

 
Fabaceae 761 427 Παρατηρήσεις
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii

Acacia muricata (L.) Willd.

 
Fabaceae 31 16 Παρατηρήσεις
Acacia muricata
Acacia muricata
Acacia muricata
Acacia muricata

Acacia nilotica (L.) Delile LC

 
Fabaceae 164 90 Παρατηρήσεις
Acacia nilotica
Acacia nilotica
Acacia nilotica
Acacia nilotica

Acacia pennata (L.) Willd.

 
Fabaceae 1 1 Παρατήρηση
Acacia pennata

Acacia pycnantha Benth. LC

 
Fabaceae 243 175 Παρατηρήσεις
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha

Adenanthera pavonina L. LC

 
Fabaceae 195 121 Παρατηρήσεις
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina

Aeschynomene americana L.

 
Fabaceae 120 67 Παρατηρήσεις
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana

Aeschynomene indica L. LC

 
Fabaceae 16 11 Παρατηρήσεις
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica

Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib EN

 
Fabaceae 8 3 Παρατηρήσεις
Afzelia xylocarpa
Afzelia xylocarpa
Afzelia xylocarpa
Afzelia xylocarpa

Albizia acle (Blanco) Merr.

 
Fabaceae 4 1 Παρατήρηση
Albizia acle
Albizia acle
Albizia acle
Albizia acle

Albizia carbonaria Britton LC

 
Fabaceae 51 14 Παρατηρήσεις
Albizia carbonaria
Albizia carbonaria
Albizia carbonaria
Albizia carbonaria

Albizia chinensis (Osbeck) Merr.

 
Fabaceae 10 10 Παρατηρήσεις
Albizia chinensis
Albizia chinensis
Albizia chinensis
Albizia chinensis

Albizia lebbeck (L.) Benth. LC

 
Fabaceae 830 486 Παρατηρήσεις
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck

Albizia procera (Roxb.) Benth. LC

 
Fabaceae 9 9 Παρατηρήσεις
Albizia procera
Albizia procera
Albizia procera
Albizia procera

Albizia splendens Miq.

 
Fabaceae 1 1 Παρατήρηση
Albizia splendens

Alysicarpus vaginalis (L.) DC.

 
Fabaceae 158 108 Παρατηρήσεις
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis

Andira inermis (Wright) DC. LC

 
Fabaceae 21 12 Παρατηρήσεις
Andira inermis
Andira inermis
Andira inermis
Andira inermis

Arachis glabrata Benth.

 
Fabaceae 6 6 Παρατηρήσεις
Arachis glabrata
Arachis glabrata
Arachis glabrata
Arachis glabrata

Arachis hypogaea L.

Φυστίκι
Fabaceae 658 522 Παρατηρήσεις
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea

Arachis pintoi Krapov. & W.C.Greg.

 
Fabaceae 118 91 Παρατηρήσεις
Arachis pintoi
Arachis pintoi
Arachis pintoi
Arachis pintoi

Baphia nitida Lodd. LC

 
Fabaceae 25 15 Παρατηρήσεις
Baphia nitida
Baphia nitida
Baphia nitida
Baphia nitida

Bauhinia acuminata L. LC

 
Fabaceae 107 73 Παρατηρήσεις
Bauhinia acuminata
Bauhinia acuminata
Bauhinia acuminata
Bauhinia acuminata

Bauhinia bidentata Jack

 
Fabaceae 11 5 Παρατηρήσεις
Bauhinia bidentata
Bauhinia bidentata
Bauhinia bidentata
Bauhinia bidentata

Bauhinia purpurea L. LC

 
Fabaceae 1.231 911 Παρατηρήσεις
Bauhinia purpurea
Bauhinia purpurea
Bauhinia purpurea
Bauhinia purpurea

Bauhinia scandens L.

 
Fabaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Bauhinia scandens
Bauhinia scandens

Bauhinia semibifida Roxb.

 
Fabaceae 9 5 Παρατηρήσεις
Bauhinia semibifida
Bauhinia semibifida
Bauhinia semibifida
Bauhinia semibifida

Bauhinia tomentosa L. LC

 
Fabaceae 158 88 Παρατηρήσεις
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa

Bauhinia vahlii Wight & Arn.

 
Fabaceae 11 7 Παρατηρήσεις
Bauhinia vahlii
Bauhinia vahlii
Bauhinia vahlii
Bauhinia vahlii

Bauhinia variegata L. LC

 
Fabaceae 2.203 1.703 Παρατηρήσεις
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata

Butea monosperma (Lam.) Taub. LC

 
Fabaceae 50 33 Παρατηρήσεις
Butea monosperma
Butea monosperma
Butea monosperma
Butea monosperma

Caesalpinia bonduc (L.) Roxb.

 
Fabaceae 230 162 Παρατηρήσεις
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc

Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd.

 
Fabaceae 16 8 Παρατηρήσεις
Caesalpinia coriaria
Caesalpinia coriaria
Caesalpinia coriaria
Caesalpinia coriaria

Caesalpinia crista L.

 
Fabaceae 10 9 Παρατηρήσεις
Caesalpinia crista
Caesalpinia crista
Caesalpinia crista
Caesalpinia crista

Caesalpinia decapetala (Roth) Alston

 
Fabaceae 221 78 Παρατηρήσεις
Caesalpinia decapetala
Caesalpinia decapetala
Caesalpinia decapetala
Caesalpinia decapetala

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. LC

 
Fabaceae 2.257 1.728 Παρατηρήσεις
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima

Caesalpinia sappan L.

 
Fabaceae 10 5 Παρατηρήσεις
Caesalpinia sappan
Caesalpinia sappan
Caesalpinia sappan
Caesalpinia sappan

Cajanus cajan (L.) Huth

 
Fabaceae 133 72 Παρατηρήσεις
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus scarabaeoides
Cajanus scarabaeoides
Cajanus scarabaeoides
Cajanus scarabaeoides

Callerya atropurpurea (Wall.) Schot

 
Fabaceae 6 3 Παρατηρήσεις
Callerya atropurpurea
Callerya atropurpurea
Callerya atropurpurea
Callerya atropurpurea

Calliandra calothyrsus Meisn.

 
Fabaceae 86 44 Παρατηρήσεις
Calliandra calothyrsus
Calliandra calothyrsus
Calliandra calothyrsus
Calliandra calothyrsus

Calopogonium mucunoides Desv.

 
Fabaceae 97 23 Παρατηρήσεις
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides
Loading...