Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Dichroa febrifuga Lour.

 
Hydrangeaceae 3 2 Παρατηρήσεις
Dichroa febrifuga
Dichroa febrifuga
Dichroa febrifuga