Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Acrostichum aureum L. LC

 
Pteridaceae 85 65 Παρατηρήσεις
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum

Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. LC

 
Pteridaceae 18 14 Παρατηρήσεις
Ceratopteris thalictroides
Ceratopteris thalictroides
Ceratopteris thalictroides
Ceratopteris thalictroides

Pityrogramma calomelanos (L.) Link

 
Pteridaceae 88 58 Παρατηρήσεις
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma calomelanos