Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Abroma augusta (L.) L.f.

 
Malvaceae 18 9 Παρατηρήσεις
Abroma augusta
Abroma augusta
Abroma augusta
Abroma augusta