Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Abroma augusta (L.) L.f.

 
Malvaceae 31 16 Παρατηρήσεις
Abroma augusta
Abroma augusta
Abroma augusta
Abroma augusta