Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Acacia catechu (L.f.) Willd.

 
Fabaceae 3 1 Παρατήρηση
Acacia catechu
Acacia catechu
Acacia catechu

Acacia confusa Merr. LC

 
Fabaceae 25 14 Παρατηρήσεις
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa

Acacia farnesiana (L.) Willd.

Γαζία
Fabaceae 873 593 Παρατηρήσεις
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana

Acacia longifolia (Andrews) Willd. LC

 
Fabaceae 691 523 Παρατηρήσεις
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia

Acacia mangium Willd. LC

 
Fabaceae 157 103 Παρατηρήσεις
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium

Acacia mearnsii De Wild.

 
Fabaceae 780 442 Παρατηρήσεις
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii

Acacia muricata (L.) Willd.

 
Fabaceae 32 17 Παρατηρήσεις
Acacia muricata
Acacia muricata
Acacia muricata
Acacia muricata

Acacia nilotica (L.) Delile LC

 
Fabaceae 168 94 Παρατηρήσεις
Acacia nilotica
Acacia nilotica
Acacia nilotica
Acacia nilotica

Acacia pycnantha Benth. LC

 
Fabaceae 255 185 Παρατηρήσεις
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha