Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της ΑσίαςΕξερεύνηση

Acalypha australis L.

 
48 26 Παρατηρήσεις
Euphorbiaceae
Acalypha australis
Acalypha australis
Acalypha australis
Acalypha australis

Acalypha hispida Burm.f.

Ακαλυφα
1.168 880 Παρατηρήσεις
Euphorbiaceae
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida

Acalypha indica L.

 
293 234 Παρατηρήσεις
Euphorbiaceae
Acalypha indica
Acalypha indica
Acalypha indica
Acalypha indica

Acalypha siamensis Oliv. ex Gage

 
34 19 Παρατηρήσεις
Euphorbiaceae
Acalypha siamensis
Acalypha siamensis
Acalypha siamensis
Acalypha siamensis

Acalypha wilkesiana Müll.Arg.

 
2.281 1.763 Παρατηρήσεις
Euphorbiaceae
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana