Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Achyranthes aspera L.

 
Amaranthaceae 723 478 Παρατηρήσεις
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera

Achyranthes bidentata Blume

 
Amaranthaceae 16 11 Παρατηρήσεις
Achyranthes bidentata
Achyranthes bidentata
Achyranthes bidentata
Achyranthes bidentata