Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Acorus calamus L. LC

 
Acoraceae 288 247 Παρατηρήσεις
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus