Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Adenanthera pavonina L. LC

 
Fabaceae 131 81 Παρατηρήσεις
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina