Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της ΑσίαςΕξερεύνηση

Aegle marmelos (L.) CorrêaNT
Σχεδόν απειλούμενο

Αίγλη η μάρμελος
176 123 Παρατηρήσεις
Rutaceae
Aegle marmelos
Aegle marmelos
Aegle marmelos
Aegle marmelos