Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Aerva lanata (L.) Juss.

 
Amaranthaceae 33 22 Παρατηρήσεις
Aerva lanata
Aerva lanata
Aerva lanata
Aerva lanata