Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Aeschynomene americana L.

 
Fabaceae 78 46 Παρατηρήσεις
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana

Aeschynomene indica L. LC

 
Fabaceae 8 7 Παρατηρήσεις
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica