Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib EN

 
Fabaceae 8 3 Παρατηρήσεις
Afzelia xylocarpa
Afzelia xylocarpa
Afzelia xylocarpa
Afzelia xylocarpa