Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της ΑσίαςΕξερεύνηση

Aglaonema commutatum Schott

Αγλαόνημα
5.874 5.420 Παρατηρήσεις
Araceae
Aglaonema commutatum
Aglaonema commutatum
Aglaonema commutatum
Aglaonema commutatum

Aglaonema marantifolium Blume

 
16 10 Παρατηρήσεις
Araceae
Aglaonema marantifolium
Aglaonema marantifolium
Aglaonema marantifolium
Aglaonema marantifolium