Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Aglaonema commutatum Schott

Αγλαόνημα
Araceae 5.080 4.727 Παρατηρήσεις
Aglaonema commutatum
Aglaonema commutatum
Aglaonema commutatum
Aglaonema commutatum

Aglaonema marantifolium Blume

 
Araceae 13 8 Παρατηρήσεις
Aglaonema marantifolium
Aglaonema marantifolium
Aglaonema marantifolium
Aglaonema marantifolium