Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Albizia carbonaria Britton LC

 
Fabaceae 27 6 Παρατηρήσεις
Albizia carbonaria
Albizia carbonaria
Albizia carbonaria
Albizia carbonaria

Albizia lebbeck (L.) Benth. LC

 
Fabaceae 539 316 Παρατηρήσεις
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck

Albizia procera (Roxb.) Benth. LC

 
Fabaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Albizia procera
Albizia procera
Albizia procera